Společný evropský referenční rámec (SERR)

jazykových znalostíBuisness Společný referenční rámec pro jazykové znalosti byl sestaven proto, aby bylo možné srovnávat jazykové znalosti lidí z různých zemí, kteří se rozhodli v Evropské unii žít, pracovat nebo studovat. Vznikl z nutnosti mít jednotná kritéria pro hodnocení jazykových znalostí. Rozčlenění jazykových kompetencí i úrovně pro jejich hodnocení je možné nalézt v dokumentu, který vydala Rada Evropy a který je nazván Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Tento rámec je podkladem nejen pro hodnocení znalostí, ale také pro sestavování jazykových učebnic, studijních programů nebo testů. Je orientován především na praktickou stránku jazyka – aktivní komunikaci mluvenou i písemnou, porozumění psanému i slyšenému textu. Je zaměřen také na společenské konvence a každodenní situace z praktického života. Absolvent takové zkoušky pak obstojí při aktivní praktické komunikaci v cizojazyčném prostředí.

SERR používá stupnici a to následovně: A1 - A2, B1 - B2, C1 - C2. Detailnější informace týkající se každé z těchto skupin naleznete v odkazu "Jak vypadá SERR" viz. níže.Jak vypadá SERR? >> ke stáhnutí v pdf zde.

Copyright © 2010 Kurzy angličtiny Lubomír Havlas, webdesign by Jakub Babilon